Solhuset
                Ljusdals Solidaritetshusförening Solhuset Logga

Café + Föreningskansli + Lokaluthyrning:

Tingsgatan 4
827 32 Ljusdal
0651-129 36


Second Hand + Världsbutik:

Södra Järnvägsgatan 42
827 32 Ljusdal
0651-711036


Mailadress:
info@solhuset.se


Du hittar även Solhuset på Facebook:

facebook.com/solhusetljusdal


Välkommen till Solhuset!

En ickekommersiell, mångkulturell, gränsöverskridande mötesplats i centrala Ljusdal.

  1991 bildades Ljusdals Solidaritetshusförening, en partipolitiskt och religiöst oberoende förening
 grundad på de fyra hörnstenarna:
SOLIDARITET
MILJÖ
FRED
BISTÅND
och vi verkar alltjämt i denna anda.

Hjärtligt välkommen att delta i det aktiva arbetet, vi är även i stort behov av nya styrelseledamöter.


Medlemskap
 150 kr/år för enskild medlem
300 kr/år för familj samt förening

 Bankgiro  5948-6597
glöm ej ange ditt namn och adress vid inbetalning.