LOKAL + BÖCKER

Tingsgatan 4
827 32 Ljusdal

info@solhuset.se

SECONDHANDBUTIK

Södra Järnvägsgatan 42
827 32 Ljusdal

Välkommen till Solhuset!

En ickekommersiell, mångkulturell, gränsöverskridande mötesplats i centrala Ljusdal.

1991 bildades Ljusdals Solidaritetshusförening, en partipolitiskt och religiöst oberoende förening
grundad på de fyra hörnstenarna:

SOLIDARITET
MILJÖ
FRED
BISTÅND
och vi verkar alltjämt i denna anda.

Hjärtligt välkommen att delta i det aktiva arbetet, vi är även i stort behov av nya styrelseledamöter.

Medlemskap
150 kr/år för enskild medlem
300 kr/år för familj samt förening
Bankgiro 5948-6597
glöm ej ange ditt namn och adress vid inbetalning.